shutterstock_453070021.jpg
30/01/2017 12:29 (GMT+7)
GN Xuân - Triết lý không phải sự sống, tư tưởng cũng không phải sự sống. Chúng chỉ là cái vỏ bọc chết khô... Xem tiếp...
29/01/2017 11:36 (GMT+7)
GN Xuân - Sau khi thành đạo, từ cảnh núi rừng bao la, Đức Phật khởi đầu bước chân cứu độ chúng sanh... Xem tiếp...
a phathoc.jpg
03/01/2017 12:21 (GMT+7)
GN - Dưới đây là những bài pháp ngắn của ngài Ajahn Chah, được trích từ quyển In Simple Terms... Xem tiếp...
a loinoi.jpg
02/01/2017 12:44 (GMT+7)
GN - Nhân quả là quy luật muôn đời không bỏ sót một ai, “Nói là gieo, nghe là gặt”, mà “Gieo gió thì gặt bão”... Xem tiếp...
buddha.jpg
27/12/2016 17:02 (GMT+7)
GN - Phật giáo mang tính cách nhất quán mà kinh Pháp hoa gọi là Nhất Phật thừa. Tính nhất quán là gì? Xem tiếp...
buongxa.jpg
25/12/2016 12:55 (GMT+7)
GN - Lòng đố kỵ khiến mình ăn không ngon ngủ không yên. Tâm đố kỵ khiến mình cảm thấy lẻ loi cô độc... Xem tiếp...
HT-TCThien-vientich0811.JPG
19/11/2016 11:54 (GMT+7)
GN - “Với ai mà tu giữ ý thức được thanh tịnh, giác tỉnh thì hẳn nhiên người ấy có giới thể được tròn đầy”. Xem tiếp...
anhsang.jpg
22/10/2016 12:47 (GMT+7)
GN - Trong giáo lý đạo Phật, không có giai cấp, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo... Xem tiếp...
ducmuckienlien1.jpg
14/08/2016 11:43 (GMT+7)
GN - Lễ Vu lan là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo thể hiện tinh thần quý trọng ơn nghĩa... Xem tiếp...
ni cau gioi  (11).JPG
27/07/2016 14:21 (GMT+7)
GN - Xuất gia tu hành để cầu giải thoát tự lợi và để truyền bá Chánh pháp, làm cho giống Phật được tồn tại... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 885
Nguyệt san Giác Ngộ
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang Phật học
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Tư vấn
Liên hệ 1